Tilmeldingsbetingelser

Du er her: Forside \ Behandling \ Tilmeldingsbetingelser
Tilmeldingsbetingelser
til pilates

1. Ydelsen
Ydelsen er personlig og må ikke benyttes af andre end kunden. Ved ændringer af f.eks. navn, adresse, tlf. nr., e-mail etc. skal dette meddeles til Shape.

2. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Shape er ikke ansvarlig for ulykker eller skader som følge af træning. Det er op til den enkelte at være i en helbredstilstand som tillader at deltage i holdundervisning. Eventuel erstatning er begrænset til et beløb svarende til det forudbetalte medlemskab.

3. Værdigenstande
Shape kan ikke holdes ansvarlig for tab på grund af tyveri eller tingskade.

4. Ordensregler
Alle ordensregler og anvisninger givet af Shapes personale skal til enhver tid overholdes. Ved træning i Højbjerg klinikkens lokaler, skal der altid anvendes beklædning der er beregnet til indendørs træning.

5. Ændring af medlemsbetingelser
Shape kan med et varsel på 30 dage ændre medlemsbetingelserne. Alle ændringer vil blive afleveret til holdundervisningen og sendt pr. e-mail til dem der via indmeldelsen har givet deres e-mailadresse. Shape har ret til frit at ændre udstyr, lokaler, holdaktiviteter og undervisningstider mv.

6. Prisændringer
Shape kan med et varsel på 30 dage ændre priserne for de forskellige ydelser. Alle prisændringer på ydelser vil blive afleveret til holdundervisningen og sendt pr. e-mail til dem der via indmeldelsesblanketten har givet deres e-mailadresse. Prisændringer påvirker kun fremtidige ydelser og ikke allerede forudbetalte igangværende ydelser.

7. Betaling
Alle ydelser skal betales forud via vores holdplan på hjemmesiden www.shapeup.dk. Følgende betalingsmidler kan bruges: Dankort, Visa Dankort, Visa Electron, E-Dankort, Mastercard, American Express, Maestro og JCB.

8. Varighed
Ydelsen kan ikke opsiges eller ophøre på anden vis end som anført i pkt. 8 og 9. Ydelsen ophører automatisk ved udløb af den periode der er betalt for.

9. Refundering af medlemskab
Ved forevisning af lægeerklæring eller anden lægelig dokumentation der viser at kunden ikke er i stand til at træne, er kunden berettiget til at få refunderet et beløb der svarer til restbeløbet for den tilmeldte periode. Ved aflysning eller lukning af holdundervisning vil det resterende beløb ligeledes blive refunderet. Det kræver minimum 3 tilmeldinger for at et hold bliver opstartet. Der vil udover ovenstående, under ingen omstændigheder kunne blive tale om delvis eller samlet refundering eller kompensering af ydelser ved Shape.

10. Flytning mellem holdene
Der vil ikke være mulighed for at flytte rundt mellem holdene.

11. Udelukkelse af medlem
Shape kan til enhver tid afbryde enhver aftale vedrørende ydelsen med øjeblikkeligvirkning – uden angivelse af grund. Alle uudnyttede forudbetalinger tilbagebetales i sådanne tilfælde. Ved kundens grove misligholdelse af ydelsen (tyveri, hærværk, chikane, mv.) sker der dog ingen tilbagebetaling.