Erhvervsordning

Du er her: Forside \ Om Højbjergklinikken \ Erhvervsordning
Erhvervsordning
Sundhed i virksomheden

Smerter i bevægeapparatet er hyppig årsag til sygefravær i mange virksomheder. De mest almindelige helbredsproblemer er kortere eller længerevarende gener og skader i led, muskler, sener og nerver.

Trods en omfattende forebyggende indsats på mange arbejdspladser er omfanget af helbredsproblemer desværre stigende. Det betyder mere sygefravær, hvilket er forbundet med store omkostninger for virksomhederne.

Skattefri behandling

Som arbejdsgiver kan du afholde udgifter til behandling af ansatte over driftsregnskabet. Du kan altså betale for ansattes sygdomsbehandling, uden at medarbejderen skal medregne ydelsen i sin skattepligtige indkomst. Det er en betingelse for den skattefri behandling, at der er tale om arbejdsrelaterede symptomer/skader og/eller forebyggende behandling, samt at udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle virksomhedens ansatte.

Sundhedsordning ved Højbjergklinikken

Højbjergklinikkens sundhedsordning indebærer indlysende fordele for både den ansatte og virksomheden:
  • Medarbejderen kommer i effektiv behandling uden ventetid. Tidlig og effektiv behandling kan forkorte sygdomsforløbet og dermed sikre en hurtigere tilbagevenden til arbejdet. Erfaringer viser, at selv en lille reduktion af sygefraværet kan dække omkostningerne ved en sundhedsordning.
  • Virksomheden betaler kun for de faktiske behandlingsomkostninger og er ikke bundet til en fast årlig udgift til forsikring eller sundhedssikring.
  • Højbjergklinikkens sundhedsordning kan kombineres med en sundhedsforsikring, der dækker behandlingsudgifterne.
  • Højbjergklinikken sammensætter en sundhedsordning efter virksomhedens behov – fx med massage på arbejdspladsen, ergonomisk rådgivning, stresshåndtering ved psykolog samt rådgivning om sund livsstil/kost ved klinisk diætist.
  • Medarbejderne oplever en virksomhedsordning som et kontant udtryk for virksomhedens interesse i deres helbred og trivsel.

Omtale

“Højbjergklinikken – Center for sundhed”, Business Magazine Aarhus, 2009.
“Sundhedstilbud for alle medarbejdere”, Inform – Busselskabet Århus Sporveje, juni 2010.

Hvordan gør man?

Det er nemt og kræver ingen formalia at få en virksomhedsordning. Virksomhedsledelsen skal blot træffe beslutning om at refundere medarbejderens udgifter til behandling og give skriftlig meddelelse herom til Højbjergklinikken. Herefter vil klinikken fremsende fakturaer på behandlingsudgifterne til virksomheden. Det er en betingelse for skattefradraget, at der har været fagligt begrundet behov for den ydede behandling.Dansk Kiropraktor Forening har udarbejdet en folder om emnet, som kan downloades her.

Told og Skat har i september 2005 udarbejdet en vejledning til arbejdsgivere, der ønsker at tilbyde deres medarbejdere sundhedsydelser. Download den her.

Referencer
Her kan du se nogle af de virksomheder, som har en sundhedsordning hos Højbjergklinikken:

BÅS (Busselskabet Århus Sporveje)
Jegstrupvej 5, Hasselager

Hummel International A/S
Sønderhøj 10, Viby

Klubben Holme Søndergård
Nygårdsvej 5, Højbjerg

Højbjerg Badmintonklub
Hjulbjergvej 7A, Højbjerg

Specialbørnehaven Skovbrynet
Hestehavevej, Højbjerg

Malerfirma Overgaard, Ole Overgaard
Engmarken 10, Brabrand

Amtsgården
Lyseng Alle 1, Højbjerg

Tropica
Mejlbyvej 200, Egå

MidtVask
Nørrebrogade 44 byg. 21, Århus C

Malerfirma Helge og Michael Jørgensen A/S
J.P. Larsensvej 17E, Brabrand

Frokostplus
Lilleringvej 14A, 8462