Psykoterapi

Du er her: Forside \ Behandling \ Psykoterapi
Individuel terapi
Vores psykoterapeut indgår i det tværfaglige behandlerteam.

Der kan være mange forskellige grunde til at beslutte sig for at gå i terapi. For mange handler det om at fjerne ubehag og øge livskvaliteten. Terapi hjælper i forhold til at bearbejde tanker, følelser og mønstre, så du kan få livsglæden og energien tilbage.

Meget ofte kommer du, fordi der er dagligdagssituationer, hvor du ikke er tilfreds. Jeg skaber et trygt rum, hvor du kan give udtryk for det, der forhindrer dig i at have det godt og være tilfreds i livet. Jeg støtter dig, lytter og stiller spørgsmål, der får dig til at se tingene fra nye vinkler. I terapi lærer du at sætte og slippe grænser og at føle dig tryg ved at leve dit liv. Terapien handler ikke kun om fokus på det svære, men i høj grad om at mærke og få øje på det sunde, positive og dine ressourcer – etablere nye tankebaner og positive overbevisninger om dig selv, og det du kan.

I terapien tager vi udgangspunkt i det, der fylder for dig lige nu: en problematik eller udfordring. Det er ikke nødvendigvis barndommen, vi skal tilbage til – nutiden rummer også svarene. Jeg hjælper dig til at opdage, hvad der skal til for at komme videre og hjælper dig til at finde energien, redskaberne og modet til det.

Terapien foregår altid på en nænsom måde med stor respekt for dine grænser og ønsker.

Du vil få indsigt i, hvad der forhindrer dig i at tænke og gøre, hvad du gerne vil. Målet er at give dig nye redskaber, så du kan mestre dit liv og nå dine mål. Du vil forstå og se sammenhænge, så du kan håndtere vanskelige eller ubehagelige situationer eller problemer mere hensigtsmæssigt.

Vores tanker og måden, vi opfatter os selv og andre på, har stor betydning for, hvordan vi har det følelsesmæssigt, og hvordan vi vælger at handle i dagligdagen. Vi ser alle os selv, andre og verden gennem bestemte briller, som er udviklet gennem vores tidligere erfaringer i livet. Tanker er fortolkninger, som har afgørende indflydelse på vores følelser og adfærd. Vores tanker og forestillinger kan imidlertid ændres, så de bliver mere konstruktive og hjælpsomme for os. Det handler derfor om at udforske og udfordre denne tænkning og lære at forholde sig til sig selv og andre på en mere hensigtsmæssig måde.

Motivation til forandring vokser, når du bryder et gammelt vanemønster og oplever, at du har succes med at gøre noget andet end det, du plejer at gøre.

Hvad kan terapi hos mig hjælp dig med?

 • En bedre livskvalitet
 • Viden om og forståelse for din situation
 • Øget selvværd og positive tanker om dig selv
 • Mentalt at kunne klare skade/sygdom og genvinde kontrollen over dit liv
 • Sunde måder at være sammen med andre på

Emner, du fx kan arbejde med hos mig:

 • Uhensigtsmæssige spisevaner, hvor du spiser på følelser
 • Spiseforstyrrelse
 • Sygdom – at leve med sygdom
 • Smertehåndtering
 • Stress og depression
 • At komme på banen igen mentalt efter skade/sygdom.

Når fokus på mad styrer dit liv

Læs om psykoterapeut/samtaleterapeut Janne Danielsen

Klinikkens psykoterapeut

Janne Danielsen
Janne Danielsen
Klinisk diætist og psykoterapeut
Psykoterapeut i aarhus
Psykoterapeut i aarhus
Psykoterapeut i aarhus