Mensendieck

Du er her: Forside \ Behandling \ Mensendieck
Mensendieck
Forløb til dig som privatperson og til virksomheder

Mensendieck er en træningsform, som primært handler om at finde balancen i kroppen og dens led. Hensigten med Mensendieck er at få kroppens to sider til at arbejde godt sammen. Mensendieck er ikke en behandling, men et undervisningsforløb, hvor læreren underviser eleven i, hvordan kroppen bruges mest fornuftigt. Eleven tager så at sige kørekort til sin egen krop.

Kropsbevidsthed

Som mensendiecklærer er man uddannet til at analysere kroppen ned i mindste detalje og til at se, hvad der sker i led og muskler under hver enkelt bevægelse. Som elev lærer man sin krop bedre at kende, så fejlstillinger og derved eventuelle gener undgås. Mensendieck kan bruges som almen træning, genoptræning, før og efter fødsel og i mange andre situationer. Mensendieck er velegnet, når det handler om bedre arbejdsstillinger inden for alle fag. Samarbejdet mellem lærer og elev gør det muligt at udarbejde den bedst mulige løsning for den enkelte.

Forebyg slid af led og muskelspændinger

Mensendieckgymnastik giver en flottere holdning, mere harmoniske bevægelser og ikke mindst en mere hensigtsmæssigt brug af kroppen. Herved mindskes gener i led og muskler.

Gymnastikken hjælper med at vedligeholde kroppen og at finde tilbage til ledbalancen, så man holder kroppen rank og i balance livet igennem.

Undervisning

Undervisningen foregår som eneundervisning eller undervisning på små hold.
Mænd og kvinder i alle aldre kan deltage.

Det eneste redskab, der bruges i undervisningen, er spejle. Spejlene placeres, så eleven selv kan se, hvordan muskler og led arbejder i forhold til hinanden. Det giver samtidigt underviseren mulighed for at følge med i hver en lille bevægelse, så underviseren kan korrigere eleven i den enkelte øvelse.

Undervisningen er som regel 30 minutters intensiv træning en gang om ugen.

Mensendieckprogrammet

Mensendieck individuel

– 1. gang varer 1 time, efterfølgende gange ½ time
Der udarbejdes et gymnastikprogram, der bliver skræddersyet til din krop. Der arbejdes bl.a. med ledbalance i skelettet og balance i muskeltonus på for- og bagside.
Målet er at opnå større kropsbevidsthed, få bedre kendskab til de enkelte musklers funktioner og korrekte arbejdsstillinger, samt at eleven får ”værktøjer” med ud fra træningslokalet, så holdningskorrektionen bevares i dagligdagen og arbejdslivet.

Da det er et træningssystem, hvor nogle muskler skal strækkes, andres styrkes – dårlige vaner skal fralægges og nye vaner skal med hjem i ”lommen”, vil forløbet med den individuelle træning vare 2 til 3 måneder.

Mensendieck minihold

Små hold som par, forældre-teenager, venner, kollegaer kører over 2-3 måneder ½ time ugentlig.

Der trænes kropsbevidsthed-åndedræt. Øvelser der øger smidighed, balance og styrke. Forståelse af hensigtsmæssige bevægelser i dagligdag, arbejde og ikke mindst hensigtsmæssig træning.

Læs mere om tilbud til virksomheder

Læs om klinikkens mensendiecklærer