Mensendieck i Aarhus

Mensendieck er en gymnastikform, som primært handler om at finde balancen i kroppen og dens led. Hensigten med Mensendieck er at få kroppens to sider til at arbejde godt sammen. Mensendieck er ikke en behandling, men et undervisningsforløb, hvor læreren underviser eleven i, hvordan kroppen bruges mest fornuftigt. Eleven tager så at sige kørekort til sin egen krop.
 

Forståelse for kroppen

Som mensendiecklærer er man uddannet til at analysere kroppen ned i mindste detalje og til at se, hvad der sker i led og muskler under hver enkelt bevægelse. Som elev lærer man sin krop bedre at kende, så fejlstillinger og derved eventuelle gener undgås. Mensendieck kan bruges som almen træning, genoptræning, før og efter fødsel og i mange andre situationer. Mensendieck er velegnet, når det handler om bedre arbejdsstillinger inden for alle fag. Samarbejdet mellem lærer og elev gør det muligt at udarbejde den bedst mulige løsning for den enkelte.
 

Vedligeholdelse af kroppen


Mensendieckgymnastik giver en flottere holdning, mere harmoniske bevægelser og ikke mindst en mere hensigtsmæssigt brug af kroppen. Herved mindskes gener i led og muskler.
 
Gymnastikken hjælper med at vedligeholde kroppen og at finde tilbage til ledbalancen, så man holder kroppen rank og i balance livet igennem.

Undervisning

Undervisningen foregår som eneundervisning eller undervisning på små hold. Holdene bliver sammensat efter den enkeltes behov og kunnen.

Mænd og kvinder i alle aldre kan deltage.

Det eneste redskab, der bruges i undervisningen, er spejle. Spejlene placeres, så eleven selv kan se, hvordan muskler og led arbejder i forhold til hinanden. Det giver samtidigt underviseren mulighed for at følge med i hver en lille bevægelse, så underviseren kan korrigere eleven i den enkelte øvelse. 

Undervisningen er som regel 30 minutters intensiv træning en gang om ugen.

Se mensendieckprogrammet

Læs om klinikkens mensendiecklærer

 
Mandag 8.00 - 18.00
Tirsdag 7.00 - 17.00
Onsdag 8.00 - 17.00
Torsdag 8.00 - 18.00
Fredag 7.00 - 15.00
 
Man - tors 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 15.00
Højbjergklinikken - kiropraktor m.m. | Oddervej 91, 8270 Højbjerg Aarhus  | Tlf.: 86180086 | info@hoejbjergklinikken.dk